Garage/Carport


Carport

Ett garage kan användas på många sätt...

- Förråd

-  Mekarplats

2iStock_000008531077XSmall2iStock_000007010413XSmall

- Verkstad

- .... eller att ha bil i...

2iStock_000000581760XSmall2iStock_000006855782XSmall

Ett trevligt alternativ är att bygga en lägenhet/gäststuga på loftet.

Valet är ditt, vi bygger både stora och små, med golvvärme, luft/luft eller helt enkelt oisolerat!

Vi bygger lösvirkes, alternativt kan vi montera monteringsfärdiga enheter.

Vi murar även i hela Blekinge.


takstol