Fönsterbyten

Det tydligaste tecknet på att det är dags att byta fönstren är att de drabbats av röta. Ett byte kan också vara aktuellt om fönstren är otäta och dragiga eftersom detta är en stor energitjuv. 

iStock_000010199600XSmall

Det går bra att byta fönster året om vid uppehållsväder. Från att det gamla fönstret lyfts ut ur väggen och fram till det att det nya sitter på plats kan man normalt räkna med ca en timme. Sedan tillkommer arbete på insida samt utsida.