Fastighetsservice

Vi utför fastighetsservice åt både större samt mindre aktörer.

trappuppg
Fastighetsservice


- Skötsel av hyresfastigheter
- Skötsel av Bostadsrättsföreningar 
- Renoveringar
- Fönsterbyten, dörrbyten
- Justering, dörrar, fönster.
- Inre och yttre underhåll
- Snöröjning
- Gräsklippning
- Skadesanering, Jourverksamhet
- Sanering, vattenskadearbeten
- Fastighetsservice inom Blekinge samt Bromölla